Pobl Hŷn

Sefydlwyd digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn 2017, pan dderbyniodd Bwyd am Oes £1.25 miliwn oddi wrth NGronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i lansio prosiect arloesol a fyddai’n defnyddio bwyd da i leihau unigrwydd a gwella maetheg a llesiant pobl hŷn.

Gweithiodd y prosiect Gwell Gofal Bwyd am Oes yn uniongyrchol gyda phobl hŷn i ddatblygu rhaglenni mewn tair ardal beilot ar draws y DU.

Mae’r rhaglen yn rhoi mwy o gefnogaeth i’r bobl hŷn mewn cartrefi gofal, ysbytai a’u cartrefi eu hunain i fwynhau a bwyta bwyd da. Gan adeiladu ar ein rhwydwaith o 10,000 o ysgolion, mae’r rhaglen hefyd yn creu cysylltiadau rhwng y cenedlaethau, drwy rannu prydau bwyd, coginio a gweithgareddau tyfu bwyd.

Treialwyd y pilot yng Nghaeredin, Calderdale a Kirklees and Dinas Caerlŷr a Swydd Gaerlŷr; gan weithio gydag Awdurdodau Lleol a darparwyr y GIG, cartrefi gofal, cyrff anllywodraethol lleol a chenedlaethol a sefydliadau gwirfoddoli. Cyd-gynlluniwyd y rhaglenni gyda’r bobl hŷn ac maent wedi’u teilwra i ddiwallu’r anghenion iechyd a gofal cymdeithasol gwahanol o fewn pob rhanbarth, ond yn cynnwys elfennau cyffredin fel:

  • Gwella profiad bwyd preswylwyr mewn lleoliadau gofal
  • Cynnig profiad bwyta cymunol i bobl hŷn yn yr ysbyty a chymorth gyda bwyd ar ôl cyfnod yn yr ysbyty
  • Gwella cymorth gyda bwyd yn ystod ymweliadau gofal cartref
  • Gwella’r ddarpariaeth rhannu prydau i bobl hŷn
  • Gwahodd pobl hŷn i ysgolion a phobl ifanc i gartrefi gofal i rannu bwyd a gweithgareddau tyfu a choginio
  • Cefnogi gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phobl hŷn i ddatblygu sgiliau bwyd

Cliciwch yma i ddarllen y briff llawn.

Dysgwch fwy am yr hyn sy’n digwydd fel rhan o Gwell Gofal drwy wylio’r ffilmiau canlynol.

 

 

Lottery Community Fund logo

Dewiswch Iaith:

Commission Our Work

Mae 2 o bob 5 o bobl hŷn yn dweud mai’r teledu yw eu prif gwmni

Astudiaethau achos

Darllenwch sut mae prosiect Gwell Gofal Bwyd am Oes wedi trawsnewid tirwedd bwyd pobl hŷn. Comisiynodd Bwyd am Oes yr Uned Arloesi i gynnal ymchwil cynhwysfawr gyda phobl dros 75 oed i feithrin gwell dealltwriaeth o’r pethau sy’n bwysig iddynt a’u hanghenion.

Charlie

Charlie 

Larry and Josie

Larry & Josie 
 Walt and Anne
Walt & Anne 

Mr Roberts

Mr Roberts